Herziening Wet Kinderalimentatie

herziening
Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (11 mei 2017, kamerlid van Dam, kamerlid Raemakers, kamerlid Kuiken en kamerlid van Oosten)
Kunt u aangeven wat de status en vooral ook de planning is ten aanzien van het wetsvoorstel ‘Herziening Kinderalimentatie’? En ten aanzien van rechtszaken die reeds zijn opgestart maar waarvoor nog geen uitspraak is gedaan door de rechter; vallen deze straks onder de oude of onder de nieuwe regeling?

Antwoord van D66 (30/5/17, kamerlid Raemakers)
Bedankt voor uw vraag. Op dit moment is de Kamer in afwachting van de antwoorden van de indieners op de door de Kamer ingediende vragen. U kunt de voortgang van het wetsvoorstel volgen bij: ‘Wetsvoorstel 34154 – Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten
Nieuwe wetgeving zal niet met terugwerkende kracht ingaan. Voor huidige gevallen geldt dus de huidige wetgeving.

Antwoord van de VVD (12/6/17, kamerlid van Oosten)
Via de volgende link kunt u de wet volgen: ‘Wetsvoorstel 34154 – Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten‘. Hopende u hierbij voldoende ge├»nformeerd te hebben.

Geen antwoord van het CDA (11/8/17, kamerlid van Dam)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (11/8/17, kamerlid Kuiken)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


  1. ·

    Ik vraag me ook af wat de status is en waarom het zo lang duurt (meer dan 2 jaar). Ik hoor graag een antwoord op deze vraag.

    Beantwoorden

  2. ·

    Inmiddels zijn we weer jaren verder. Is er dan niemand die begrijpt dat deze herziening hard nodig is?!

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *