Belasting Ouderen

Vraag aan 50Plus, het CDA, de PvdA en de VVD (18 oktober 2012, kamerlid Krol, kamerlid Omtzigt, kamerlid Groot en kamerlid Neppérus)
Zojuist las ik op internet de plannen van de commissie ‘Inkomstenbelasting en toelagen’ o.l.v. de heer van Dijkhuizen. Het interim rapport heeft de titel ‘Naar een activerender belastingstelsel’. De plannen van de Commissie houden onder andere in: […]
+ Antwoord 50Plus (18/10), PvdA (18/10), VVD (5/11) en Geen antwoord CDA (18/1)