Stel een vraag

Naam

Email

Mag uw naam zichtbaar zijn bij uw vraag op de website?

Mag uw email adres doorgegeven worden aan een kamerlid?

Politieke partij (maximaal Vier)

Onderwerp

Vraag


Informatie over gebruik ‘Stel een vraag’

Algemeen
Volg de aanwijzingen op het formulier. Bij een aantal velden kunt u tekst invoeren of een keuze maken door op een ‘radio’- of ‘check’box te klikken. Na het indrukken van de knop ‘Verstuur’ worden uw gegevens verstuurd naar de website.

Doel
Het formulier geeft u de mogelijkheid om een vraag te stellen aan maximaal vier politieke partijen. De gegevens worden verstuurd naar de website, de vraag wordt gepubliceerd zoals u heeft aangegeven en per email verstuurd naar een kamerlid, van de door u gekozen politieke partij(en). Afhankelijk van het onderwerp zal de vraag worden verstuurd naar de woordvoerder van de desbetreffende politieke partij.

Invoer van gegevens

  • Naam: voer voor- en achternaam in;
  • Email: voer een correct email adres in. De invoer wordt getest op aanwezigheid van een ‘@’ en ‘.’;
  • Naam zichtbaar bij uw vraag op de website: communicatie met kamerleden en anderen zal hierdoor beter verlopen;
  • Email adres doorgeven aan kamerlid: soms wil een kamerlid direct contact met u opnemen na het ontvangen van uw vraag;
  • Politieke partij: kies minimaal een en maximaal vier politieke partijen door de bijbehorende checkbox aan te klikken;
  • Onderwerp: maak een beknopte tekst voor het beschrijven van het onderwerp;
  • Vraag: de ‘Vraag’-tekst mag maximaal 200 woorden bevatten; Een verhaal ter ondersteuning van de vraag kan worden geschreven onder de tekst van de vraag en zal als bijlage worden toegevoegd;
  • Verstuur vraag: druk op de knop ‘Verstuur’. Een melding geeft aan dat de verzending van de vraag is geslaagd.