Sollicitatieplicht 60Plus

sollicitatieplicht
Vraag aan het CDA, de CU, D66 en de VVD (8 augustus 2017, kamerlid Buma, kamerlid Segers, kamerlid Pechtold en kamerlid Zijlstra)
Ik ben 60 jaar oud en sinds 1-1-2017 werkloos. Meerdere keren 100% match op een vacature. Mijn vrouw is 59 jaar oud en sinds 1-7-2017 werkloos. In deze ene maand 6x 100% match. Maar wij passen niet in het profiel? Succes met uw verdere sollicitaties! Maar we zijn er inmiddels achter. ‘We zijn niet te oud om te werken, maar we willen niet met oude mensen werken’. En ik weet het nog goed hoor toen ik 30 was als er een vacature openstond op onze afdeling. Liever geen ouder iemand die niet in het team past. Je wil toch niet met je vader werken. Werkgevers hebben meer belang bij een goede sfeer in het team, dan een werkbonusje van 7.000 euro. Het gaat dus echt niet om de kwaliteiten van oudere werknemers.
De verplichting om te solliciteren en altijd weer afgewezen worden werkt bijzonder op de mentale veerkracht en we kunnen nu al merken dat er enige depressiviteit optreedt. Ik heb 33 maanden WW en mijn vrouw 30 maanden WW. We worden dus nog resp 132 en 120 keer afgewezen. Hoe lang houd je dat vol? Het UWV is er administratief maar druk mee. Dus nieuw kabinet: schaf de sollicitatieplicht aub af voor 60Plus.

Antwoord van D66 (5/12/17, kamerlid Pechtold)
We kunnen ouderen niet missen op de arbeidsmarkt. Anno 2016 vormen 55-plussers 16% van de beroepsbevolking. De arbeidsmarkt voor ouderen zit echter op slot. Deels komt dit door vooroordelen bij werkgevers, soms door achterhaalde kwalificaties, en deels door verouderde regels. Investeringen in inzetbaarheid en het terugdringen van de risico’s van werkgeverschap komen zeker ook ouderen ten goede. Door meer scholing, meer nadruk op inzetbaarheid als onderdeel van de huidige carrière en met een activerende WW.
Graag licht ik toe wat er in het regeerakkoord is geregeld met betrekking tot dit onderwerp. Allereerst gaan alle inkomensgroepen er op vooruit door de maatregelen die we nu nemen gaan. Werkenden, huiseigenaren en huurders, werknemers en zelfstandigen, gepensioneerden en mensen met een uitkering. We hervormen het belastingstelsel, waarbij er nog maar twee belastingschijven over blijven. De inkomensverdeling wordt gelijker door de plannen van dit kabinet.
Om ouderen beter te betrekken bij de samenleving zorgt D66 in het kabinet voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt door aandacht voor scholing, stimuleren van duurzame inzetbaarheid, deeltijdpensioen en generatiepacten. Dit kabinet wil samen met sociale partners een cultuurverandering in gang zetten zodat werkgevers een leeftijdsbewust personeelsbeleid hanteren waardoor ouderen een volwaardige kans krijgen op de arbeidsmarkt. De sociale partners hebben hier een grote verantwoordelijkheid om niet-vrijblijvende afspraken te maken. Tevens investeert het kabinet 40 miljoen euro per jaar in extra persoonlijke begeleiding door het UWV van werkzoekenden in de WW. Voor de oudere werknemers die ondanks inspanningen van werkgevers en werknemers toch werkloos blijven, houden we de IOW in stand. De IOW is een uitkering voor oudere werklozen op bijstandsniveau. In tegenstelling tot mensen in de bijstand hoeven ouderen in de IOW niet in te teren op hun spaargeld (vermogenstoets) en er is geen partnertoets.
Excuses voor het feit dat de beantwoording van uw vraag een lange tijd op zich heeft laten wachten. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van het CDA (8/11/17, kamerlid Buma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de CU (8/11/17, kamerlid Segers)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (8/11/17, kamerlid Zijlstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

36 reacties


 1. ·

  Pechtold zegt hierboven dat hij de IOW in stand houdt, maar volgens andere bronnen verdwijnt die in 2020. Ook de IOAW is al beperkt en wordt afgebouwd. Lege woorden van Pachtold dus.
  Oudere werklozen met een eigen huis moeten dus wel solliciteren, want na de WW krijgen ze helemaal niets meer. Die hoef je niet te dwingen of verplichten. Wie wel de relatieve luxe heeft een huurhuis te bewonen en verder ook geen vermogen te bezitten die zouden hun tijd kunnen uitzitten tot aan de AOW, want de kans op werk is bij het naderen van de 65 nihil. Daardoor hebben de ouderen met een huis die niets krijgen een grotere kans op de arbeidsmarkt door de afgenomen hoeveelheid ouderen die solliciteren.
  Als laatste punt merk ik nog op dat de te sterk ge-extrapoleerde leeftijdstoename niet blijkt uit de CBS cijfers. We worden niet ouder, dus hoeft de AOW leeftijd ook niet omhoog.
  Mijn voorstel is dus AOW terug naar de 65 jaar, en vrijstelling van sollicitieplicht vanaf 63 jaar oud. Welke politieke partij gaat dit regelen, want dan gaan we daar allemaal op stemmen.

  Beantwoorden

  1. ·

   U heeft 100 procent gelijk we komen niet meer aan de bak ben ontslagen heb ww gehad erna niks meer omdat mijn vrouw toevallig een paar uur werk aan het minimum heeft dus ik 39 jaren gewerkt voor nu tot mijn 67 of hoe lang geen uitkering meer te krijgen Pechtold we hier iets aan doen.

   Beantwoorden

 2. ·

  Beste, uw verhaal vind ik erg triest; ik voel wat u meemaakt. Ik vind gewoon dat ze bij de uwv en sociale dienst totaal niet kunnen inleven waar wij mensen van zeg maar 60 jaar mee om moeten gaan als je zonder werk komt te zitten. Je kan je rot solliciteren voor niks niemand wil je een vast werk geven alleen nog tijdelijk werk wat je moet opgeven goed anders word je uitkering geregeld teveel gestopt, zelf ervaren. Schijtziek word je er van alleen maar flut baantjes kan je krijgen en ik zat in de ww en werk nu min of meer 1,5 jaar gelukkig zonder ww, want het uwv is een waardeloos bedrijf ze doen geen donder voor je. Ik wens je veel sterkte in de nabije toekomst. gr Ruud flexwerker intn chauffeur, maar werk ook nog gewoon voor een UITZENDBUREAU helaas niks vast hoor.

  Beantwoorden

 3. ·

  Mijn echtgenoot is 64 jaar en krijgt nu IOW netto 936,00 per maand prepensioen word er vanaf getrokken. Ik ben 60 en mijn WW stopt over 4 maanden wat moet ik dan doen als ik geen andere baan vind, daar kunnen we niet van rondkomen.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *