Sollicitatieplicht 60Plus

sollicitatieplicht
Vraag aan het CDA, de CU, D66 en de VVD (8 augustus 2017, kamerlid Buma, kamerlid Segers, kamerlid Pechtold en kamerlid Zijlstra)
Ik ben 60 jaar oud en sinds 1-1-2017 werkloos. Meerdere keren 100% match op een vacature. Mijn vrouw is 59 jaar oud en sinds 1-7-2017 werkloos. In deze ene maand 6x 100% match. Maar wij passen niet in het profiel? Succes met uw verdere sollicitaties! Maar we zijn er inmiddels achter. ‘We zijn niet te oud om te werken, maar we willen niet met oude mensen werken’. En ik weet het nog goed hoor toen ik 30 was als er een vacature openstond op onze afdeling. Liever geen ouder iemand die niet in het team past. Je wil toch niet met je vader werken. Werkgevers hebben meer belang bij een goede sfeer in het team, dan een werkbonusje van 7.000 euro. Het gaat dus echt niet om de kwaliteiten van oudere werknemers.
De verplichting om te solliciteren en altijd weer afgewezen worden werkt bijzonder op de mentale veerkracht en we kunnen nu al merken dat er enige depressiviteit optreedt. Ik heb 33 maanden WW en mijn vrouw 30 maanden WW. We worden dus nog resp 132 en 120 keer afgewezen. Hoe lang houd je dat vol? Het UWV is er administratief maar druk mee. Dus nieuw kabinet: schaf de sollicitatieplicht aub af voor 60Plus.

Antwoord van D66 (5/12/17, kamerlid Pechtold)
We kunnen ouderen niet missen op de arbeidsmarkt. Anno 2016 vormen 55-plussers 16% van de beroepsbevolking. De arbeidsmarkt voor ouderen zit echter op slot. Deels komt dit door vooroordelen bij werkgevers, soms door achterhaalde kwalificaties, en deels door verouderde regels. Investeringen in inzetbaarheid en het terugdringen van de risico’s van werkgeverschap komen zeker ook ouderen ten goede. Door meer scholing, meer nadruk op inzetbaarheid als onderdeel van de huidige carrière en met een activerende WW.
Graag licht ik toe wat er in het regeerakkoord is geregeld met betrekking tot dit onderwerp. Allereerst gaan alle inkomensgroepen er op vooruit door de maatregelen die we nu nemen gaan. Werkenden, huiseigenaren en huurders, werknemers en zelfstandigen, gepensioneerden en mensen met een uitkering. We hervormen het belastingstelsel, waarbij er nog maar twee belastingschijven over blijven. De inkomensverdeling wordt gelijker door de plannen van dit kabinet.
Om ouderen beter te betrekken bij de samenleving zorgt D66 in het kabinet voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt door aandacht voor scholing, stimuleren van duurzame inzetbaarheid, deeltijdpensioen en generatiepacten. Dit kabinet wil samen met sociale partners een cultuurverandering in gang zetten zodat werkgevers een leeftijdsbewust personeelsbeleid hanteren waardoor ouderen een volwaardige kans krijgen op de arbeidsmarkt. De sociale partners hebben hier een grote verantwoordelijkheid om niet-vrijblijvende afspraken te maken. Tevens investeert het kabinet 40 miljoen euro per jaar in extra persoonlijke begeleiding door het UWV van werkzoekenden in de WW. Voor de oudere werknemers die ondanks inspanningen van werkgevers en werknemers toch werkloos blijven, houden we de IOW in stand. De IOW is een uitkering voor oudere werklozen op bijstandsniveau. In tegenstelling tot mensen in de bijstand hoeven ouderen in de IOW niet in te teren op hun spaargeld (vermogenstoets) en er is geen partnertoets.
Excuses voor het feit dat de beantwoording van uw vraag een lange tijd op zich heeft laten wachten. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van het CDA (8/11/17, kamerlid Buma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de CU (8/11/17, kamerlid Segers)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (8/11/17, kamerlid Zijlstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

13 reacties


 1. ·

  Ik ben het er helemaal mee eens. Ik ben nu 62 jaar, 3 jaar WW-uitkering genoten met minimaal 4 sollicitaties per maand. Nooit een uitnodiging ontvangen. Nu heb ik een IOAW uitkering aangevraagd, maar door die geweldige participatie wet, mag ik nu 16 uur per week gaan timmeren en stickers plakken. Laat ons toch met rust, ik heb gewerkt vanaf mijn 16 jaar. Ik heb er dus 46 jaar opzitten. Is dit nog niet genoeg.

  Beantwoorden

  1. ·

   In diverse landen in Europa gaat na 40 jaar het ouderdomspensioen ongeacht de leeftijd in.

   Beantwoorden

   1. ·

    Dat is fijn, (ouderdomspensioen na 40 jaar werken), voor mensen die vroeg zijn begonnen met werken in een vaste baan en daar in zijn gebleven. Die kunnen mogelijk met een jaar of 56 er uit. Het is niet zo fijn voor de mensen die een tijd werkloos / ziek / in het buitenland / studerend / thuis bij de kinderen enz. zijn geweest. Moeten die dan tot hun 90e blijven solliciteren, of tot ze er dood bij neervallen?


 2. ·

  Beste kamerleden,
  De wereld is aan het veranderen, en wel in een snel tempo. Ook hier in Nederland is deze verandering goed te merken. Op sociaal, maar zeker ook op economisch gebied. Nu de crisis zo goed als voorbij is, en de markt weer aantrekt, zou je toch verwachten dat er voor iedereen genoeg werk zou zijn. Helaas geld dat niet voor de oudere generatie, en zeker niet voor de 60 plussers. Arbeid moet goedkoop zijn, anders kunnen bedrijven niet concurreren. Overal worden goedkope werknemers vandaan gehaald, het liefst nog met behoud van uitkering! Schandalig vind ik deze praktijken, waar zelfs de SP nog een hand in heeft. De mechanisatie rukt steeds verder op, in de vorm van robot, machine en computer. De 60 plussers solliciteren zich suf, worden depressief, en gefrustreerd, omdat men niet meer aan het werk komt, maar wel moet solliciteren! Waarom is de sollicitatieplicht nog niet afgeschaft, voor deze groep mensen? Is het echt nodig om deze groep nog steeds onnodig onder druk te zetten, terwijl het al vele malen bewezen is dat deze groep nooit meer aan het werk komt!

  Beantwoorden

  1. ·

   Heeft niets te maken met de wereld veranderd, de regering heeft besloten doorbrengen wet verbetering poortwachter flink aan te scherpen om ouderen geen baan meer te gunnen. En daar doet onze sociale vriend Ascher nog een beetje extra negatieve kracht in met de wet wwz. Dit jaar is de wet verbetering poortwachter 2 x aangescherpt zodat het mkb het nu echt niet meer durft. De genoemde subsidie geld alleen als je aan een waslijst van regelen en wetten kan voldoen….veel werkgevers vinden dat erg moeilijk werkbaar en dat is logisch. Word wakker!! Tel daarbij op de honderduizenden oost EU arbeiders die goedkoop hier komen werken, maar geen cent uitgeven….ook goed voor ons zeker?

   Beantwoorden

  2. ·

   De SP is tegen goedkope arbeid uit oost EU landen, en tegen gratis vrijwilligers werk. Lees het programma maar erop na.

   Beantwoorden

 3. ·

  Volstrekt mee eens. Hiermee is het enorme arbeidersoverschot drastisch verminderd en neemt de kans op een serieuze niet gesubsidieerde baan voor jongere werkwillige toe zonder de dooddoener er dat meer mensen die baan willen dus aanvaard onze voorwaarden maar.
  Daarnaast kun je mensen met een WAO uitkering zien als mensen die soms al vele jaren een basisinkomen krijgen en velen ouder zijn dan 60 en zal uit onderzoek blijken dat 98% echt niet achter de geraniums bleven zitten. Hiermee kan worden aangetoond dat een basis inkomen vanaf 50 jaar zinnig is waardoor het overschot aan arbeiders verminderd en zonder ernstige verdringing het geheel op de arbeidsmarkt wordt herverdeeld.
  Zie het als prepensioen pre-aow. Waarbij bijverdiensten op welke reguliere manier dan ook is toegestaan maar het niet opgeven van die inkomsten wordt bestraft met de huidige bijstanduitkering (tot 50 jaar) waar iedereen van griezeld. Hiermee voorkom je verdringing en nemen de zorgkosten met minimaal 3% af bij gebrek aan geldstress.

  Beantwoorden

 4. ·

  Sollicitatie plicht na 60 jaar is sadisme. Helaas ook SP is werkgeil.

  Beantwoorden

 5. ·

  Ik wordt in December 65 en ga met pensioen op 16-12-2018. Ik zit sinds 1-3-2017 in de WW. Ik heb copd en longemfyseem. Waarom moet ik tot aan mijn pensioen blijven solliciteren? Dit is te absurd voor woorden! Ik vind dat ik ontheffing van solliciteren moet krijgen!

  Beantwoorden

 6. ·

  Het is zaak om voor iedereen boven de 60 en het laatste jaar voor de AOW ingang de zelfde regels te hanteren. Nu zitten er verschillen in en ik begrijp dit niet. De kans om aan werk te komen zijn nagenoeg nihil.

  Beantwoorden

 7. ·

  Ik ben sinds 1-9-2015 zonder werk vanwege reorganisatie en krijg mijn AOW als ik 66 wordt in november 2018. Ben nu dus 65 jaar en moet nog steeds solliciteren. Ook ik maak geen kans meer op een baan. Er wordt gezegd er is geen leeftijddiscriminatie, me hoela, wel degelijk, voormalig minister Asscher heeft dit jaar voorgesteld om mensen welke nog 1 jaar voor hun AOW zijn vrij te stellen van de sollicitatieplicht, alleen ging dit voorlopig in de bewaardoos omdat er een nieuw kabinet moest komen, en dus in de wacht. En om heel eerlijk te zijn verwacht ik dus niet meer aan een baan te komen. Verder is het ook zo dat mijn lichamelijke toestand het ook niet meer toelaat om nog hele dagen te kunnen werken, heb 2 kunstknieen, 1 versleten heup, rug versleten, beide duimen zijn versleten, dus wie wil mij dan nog hebben? Dus schaf zo gauw mogelijk deze sollicitatieplicht af voor deze doelgroep!
  Graag zou ik hier een reactie op willen vernemen, aangezien ik in het voorjaar 2017 al een mail had gestuurd naar dhr Krol en dhr Asscher, maar helaas geen reactie mocht vernemen.
  Met vriendelijke groet, Hans Klink

  Beantwoorden

  1. ·

   Ach, ik snap al die ophef niet. We hebben toch allemaal zelf weer het rode potlood gehanteerd? Natuurlijk besef ik me dat stemmen de enige mogelijkheid is iets van invloed uit te kunnen oefenen. Wat nadien gebeurt voor wat betreft coalitievorming en beslissingen die tijdens de formatie worden genomen, daar hebben we geen enkele invloed op én geen inzage in. Het resultaat zou kunnen zijn dat bij een presentatie van het regeeraccoord men beslist niet op dié partij zou hebben gestemd als men zou hebben geweten dat…… De invloed van het electoraat moet fundamenteel veranderen, door referenda de politiek laten weten het er beslist niet mee eens te zijn en de uitslag van zo’n referendum moet ook door de politiek worden gerespecteerd.
   Maar nu terug naar de huidige situatie voor wat betreft de arbeidsparticipatie ouderen en de plichten die daarbij horen zoals die nu gelden. We hoeven van deze vier partijen namelijk helemaal niets te verwachten. Sterker nog, ik voorzie een verdere aanscherping van die plichten omdat men aangaande de ouderensituatie op de arbeidsmarkt volkomen eensgezind blijkt te zijn. In grote lijnen was dit al bekend als men de programma’s van de respectievelijke partijen er goed op had nagelezen. En nee, lezen daar zijn wij in dit land niet zo goed in.

   Beantwoorden

  2. ·

   De vrijstellingsregeling sollicitatieplicht welke voormalig minister Asscher begin dit jaar voorgesteld heeft aan de Tweede Kamer in een brief, en welke nu nog steeds op de plank ligt om uitgevoerd te gaan worden, wanneer gaat dit gebeuren? Of horen we hier niets meer van? Samen met nog eens ruim 150 voorstellen liggen ze te roesten op een plank tot het nieuwe kabinet ze gaan behandelen. Schande en nog eens schande dat dit zo lang moet duren.
   En wat ik nog meer een schande vind is dat de leden van de politieke partijen niet eens de moeite nemen om op onze klachten te reageren, jullie zijn er toch om onze bezwaren aan te horen en daar naar te handelen!
   Een verontruste Nederlander

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *