SMS Verificatie DigiD

sms
Vraag aan D66, de PVV, de SP en de VVD (12 juni 2017, kamerlid Verhoeven, kamerlid Bosma, kamerlid van Raak en kamerlid Middendorp)
Bij de invoering van de DigiD, dat zorg draagt dat je met de overheid kunt communiceren, heeft men geregeld dat je een vaste woonadres moet hebben om een autorisatiecode te kunnen ontvangen. Dit is tot zo ver begrijpelijk. Sinds kort heb je voor het inloggen ook een SMS code nodig om te kunnen communiceren. Mijn inziens is het niet wettelijk verplicht om een telefoon (mobiel of vast) te moeten hebben. Waarom wordt met dit soort beveiligingen de burgers verplicht een (duur) abonnement af te sluiten, waarbij de commerciële telefoonmarkt wordt gespekt?

Antwoord van de VVD (12/7/17, kamerlid Middendorp)
Dank voor de vraag. Aan de hand van de site van DigiD is te concluderen dat er geen mobiele telefoon nodig is om in te kunnen loggen op DigiD. Het is inderdaad wel nodig om over een vaste lijn te beschikken indien u wilt inloggen op DigiD. Zie ook de volgende link voor de informatie: ‘Ik heb geen mobiele telefoon kan ik toch van de functie gebruik maken‘.

Antwoord van D66 (11/8/17, kamerlid Verhoeven)
Hartelijk dank voor uw vraag. Een mobiel abbonement is hiervoor niet vereist. U kunt een gesproken sms-bericht ontvangen op uw vaste lijn. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van de PVV (12/9/17, kamerlid Bosma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (12/9/17, kamerlid van Raak)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


 1. ·

  Heren,
  Ik dank u voor uw reactie echter mijn vraag is helaas niet geheel beantwoord. Nergens in de wet staat dat een inwoner van Nederland verplicht een telefoon moet hebben. Zowel vast als mobiel, hiermee worden de telecombedrijven onbedoeld gespekt. Het is bijna onmogelijk zonder internet en telefoon te willen/kunnen leven. Met vriendelijke groet,
  S.C. Horstmanshof

  Beantwoorden

 2. ·

  Hele vreemd dat je voor DigiD (verificatie o.a. inloggen Zorgverzekeraar) moet beschikken over een mobiele telefoon cq. vaste lijn. In het laatste geval is de gesproken SMS-code – zeker voor ouderen – onbruikbaar en onverstaanbaar.

  Een oplossing is dit tot (eigen) keuze maken om zonder (mogelijkheden) verificatie gebruik te maken van de technologie bijvoorbeeld via een per email op het bij DigiD geregistreerde emailadres van een toegezonden verificatie code.

  Mvg. P. Ooms

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *