1 reactie

 1. ISD
  ·

  Beste heer van Weyenberg, De uniformiteit kan ik nog enigszins begrijpen, maar bij de verplichtstelling van een bedrijfstakkenfonds, is natuurlijk geen sprake van uniformiteit. Er zijn nog altijd grote verschillen wanneer je een werknemer bent of een zelfstandige. Zeker gezien alle bedrijfsmiddelen, die een zelfstandige moet aanschaffen, die negatief op de winst van een onderneming drukken. Het zou al een hele verbetering zijn, wanneer een ib ondernemer, zijn winst zou mogen corrigeren in positieve zin, met de afschrijvingen voor bedrijfsmiddelen die fiscaal zijn toegestaan. Ook is voor mij volstrekt onduidelijk, wanneer er sprake is van tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij een zelfstandige, dat dit uniform is met een werknemer, die in dezelfde bedrijfstakkenpensioenfonds deelneemt. Immers de werknemer krijgt zijn loon de eerste 2 jaar gewoon doorbetaald en wordt de pensioenpremie gewoon doorbetaald.
  Ik zie een heleboel haken en ogen en zeer veel onduidelijkheid. Mag je bijvoorbeeld de tijdelijke uitkering van een particuliere aov verzekeraar gebruiken als pensioengevend inkomen, net zoals dit bij een werknemer gewoon het geval is. Ook met betrekking tot de arbeidskorting zijn er grote verschillen t.o.v. een werknemer.
  De zelfstandige moet zijn uitkering opgeven, als inkomen uit het verleden, al direct tijdens het eerste jaar, terwijl een werknemer, sowieso de eerste 2 jaar, het inkomen mag opgeven uit tegenwoordige arbeid.Hoe zo verschillen? Het enige wat ik wil, is dat ik als zelfstandige, mijn pensioen op peil kan houden.
  Graag zou ik antwoord willen of een zelfstandige zijn tijdelijke uitkering uit een aov verzekering mag gebruiken als pensioengevend inkomen, om pensioenpremie te betalen in het bedrijfstakkenpensioen. Gemakshalve wordt vergeten, dat de pensioenregeling in het bedrijfstakkenpensioenfonds volledig is gebaseerd op een werknemer en niet is toegespitst op de zogenaamde zelfstandige. Graag een antwoord en reactie a.u.b.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *