PCR Test en Diagnostiek


Mail aan Diederik Gommers
Prof.dr. Diederik Gommers stuurde een bericht aan biochemicus drs. Mario Ortiz via LinkedIn. In dat bericht gaf hij aan, het eens te zijn met hem, dat de PCR test, waarmee het SARS-COV-2 virus wordt getest bij mensen, niets zegt over de klinische implicaties en het eventuele ziekteverloop. Sterker nog, volgens biochemicus Ortiz, is het veelal een klein stukje schroot en een – niet actief en in minuscule kleine getalen aanwezig – dood virusdeeltje (een virus is niet levend, zoals een bacterie of schimmel).
Programmamaker, Flavio Pasquino interviewde deskundige Ortiz, over de waarde en betekenis van de PRC test methode en de rampzalige gevolgen ervan. Ze spraken over het bericht van prof. dr. Diederik Gommers en de ontwijkende antwoorden van prof. dr. Jaap van Dissel tijdens de technische briefing. Tevens analyseerden ze de technische briefing van de NOS op 11 aug 2020, waar kamerleden vragen konden stellen aan het RIVM en de GGD. In de video refereert Flavio Pasquino naar een brief die Ortiz heeft verzonden aan alle kamerleden. De brief wordt in de uitzending slechts ten deel behandeld maar de integrale versie staat hier onder.

Brief van Drs. Mario Ortiz aan alle 150 Tweede Kamerleden

Geachte Kamerleden,

U heeft het giga druk, dus ik val maar met de deur in huis met zeer belangrijke informatie, welke ik in het landsbelang acht, en waar u direct wat aan heeft.

Relevante introductie kort
Ik ben moleculair geneticus, en ben dat vanuit de biochemie geworden aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tevens inmiddels ook meer dan 20 jaar werkzaam in de farmaceutische- en medische industrie.

Foute interpretatie van positieve PCR uitslagen en onterechte en foutieve klinische extrapolatie zorgt voor grove beleidsfouten. Ik heb zelf ruime ervaring met PCR, omdat dit in mijn universitaire vorming zat als biochemicus / moleculaire genetica hoofdvak. Dus ik weet goed hoe de vork in de steel zit.

Even los van de vraag, of de aan u gerapporteerde positieve PCR test aantallen nou procentueel erg weinig voorstellen, en er in relatieve zin eigenlijk weinig aan de hand is, is er iets veel wezenlijkers, wat u echt moet weten. De GGD’s presenteren u een ‘toename’ in absolute cijfers van positieve PCR test uitslagen (helaas niet procentueel). Een positieve PCR uitslag toont louter en alleen aan, of er bij iemand (een stukje) viraal RNA in neus slijmvlies zat.

Cruciaal
Iemand bij wie de test positief is, BETEKENT NIET, dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd, ziek is, of ziek gaat worden. Dat kan een PCR uitslag helemaal niet aantonen. Daar is deze moleculair biologische assay niet voor. Daar heb je namelijk extra klinische parameters voor nodig, want de PCR detecteert niet eens, of er intact virus RNA aanwezig was in de persoon, noch kun je iets zeggen of het virus infectieus is, of is geweest.

Ik maak mij ernstig zorgen, omdat u momenteel mogelijk (door toedoen van de media) onterecht de indruk heeft, dat het aantal potentieel zieke mensen met corona zal gaan toenemen, maar dat is dus niet correct! U, of een van uw medewerkers, kan mij contacten voor verdere toelichting hierover. Maar u kunt dit eigenlijk aan elke klinisch biochemicus vragen.

Zelf de Proef op de som nemen
U kunt dit ook heel makkelijk zelf verifiëren. De GGD verzamelt al weken / maanden data van wie positief getest is (+ BCO). En aangezien de incubatie tijd van het virus zo ongeveer 1 week is (max 12 dagen), kunt u zowel retrospectief, alsook prospectief zo zien, of er allemaal extra zieken bij zijn gekomen, resp. bij zullen komen binnen ca. 1 week. Dat is niet het geval. En ik voorspel u, dat dit ook niet zal gebeuren. Een klein deel van echte corona zieken komt soms ook in het ziekenhuis terecht, maar zoals u gezien heeft zitten ook de ziekenhuis opnames de afgelopen maanden op een nullijn. Dus u kunt eigenlijk al zien dat daar niets additiefs gebeurd is, of gebeurt. Dus hier aan kunt u al zien, dat die positieve PCR uitslagen nergens toe leiden.

U stuurt nu uw beleid en maatregelen op basis van angst voor extra ‘besmettingen’, maar voornoemde term is dus een zeer misleidende term voor de positieve PCR test uitslagen, die niets meer betekent, dan wat (vermoedelijk oudere) RNA fragmentjes van het virusgenoom, of soms zelfs een ander verwant virus. Het gaat daarbij ook nog eens om hooguit amper 1–2 % van alle geteste personen. Helaas blijft de media de term ‘besmettingen’ maar gebruiken, maar zij realiseren zich niet wat de implicaties hiervan zijn, en weten zij niet eens wat PCR inhoudt. Ik wel. En vele vakgenoten met mij ook.

U zult begrijpen, dat ik mij daarom ernstig zorgen maak, want ik zie dat er hele verkeerde conclusies worden getrokken, die het landsbelang ernstig schaden.

Met vriendelijke groeten, Drs. Mario Ortiz, biochemicus (moleculaire genetica), Medical Advisor Farma (Integraal overgenomen van Cafe Weltschmerz)

CDC’s Diagnostic Multiplex Assay for Flu and COVID-19

CDC’s Diagnostic Multiplex Assay for Flu and COVID-19 at Public Health Laboratories and Supplies

CDC’s Diagnostic Multiplex Assay for Flu and COVID-19

Instructions for Use of CDC Influenza SARS-CoV-2 (Flu SC2) Multiplex Assay

rRT-PCR Panel Primers and Probes

2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-time rRT-PCR Panel Primers and Probes. Note: Oligonucleotide sequences are subject to future changes as the 2019-Novel Coronavirus evolves. Last Updated: May 29, 2020

rRT-PCR Panel Primers and Probes

SARS-CoV-2 Viral Culturing

Vero CCL-81 cells for isolation in-vitro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *