Parkeerboete Blauwe Zone

parkeerboete

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (5 maart 2015, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Verhoeven, kamerlid Hoogland en kamerlid Veldman)
Onlangs heb ik een parkeerboete gekregen voor verstreken parkeertijd in de blauwe zone. Mijn fout, ik was vergeten om de blauwe schijf op de juiste tijd in te stellen. Nu is daar geen discussie over te houden maar wat ik wel discutabel vind zijn de bedragen die verzonnen zijn voor dit soort overtredingen. De boete is €90 en daar komt dan nog €7 bij aan administratiekosten, samen €97. Dat is voor een gezin geld voor een week aan boodschappen. Als ik de boete niet betaal, dan wordt deze verhoogd naar €142 en daarna naar €277. De verhouding is compleet scheef voor de verkeersovertreding. Er staat een auto geparkeerd in een parkeervak, in de blauwe zone, niet op een mindervalide plek. Ik breng niemand in gevaar. Wat ik ‘fout’ doe is het niet aangeven van de juiste start tijd of overschrijden van de parkeerduur. Ik heb het idee dat de overheid weet waar men veel en makkelijk geld kan verdienen en niet kijkt naar de overtreding. En nu kom ik voor mijn beroep ook bij overheidsgebouwen als ik dan zie hoe er met geld van de belastingbetaler wordt omgegaan, dan voel ik me helemaal in de maling genomen.

Antwoord van de VVD (11/6/15, kamerlid Veldman)
Hartelijk dank voor uw vraag aan de VVD-Tweede Kamerfractie. Allereerst mijn excuses voor de late beantwoording. De VVD ontvangt wekelijks echter honderden brieven, waardoor een reactie krijgen soms wat langer kan duren. Helaas is dat bij uw verzoek ook het geval. Allereerst vind ik het erg vervelend dat u het idee heeft dat de overheid u soms in de maling neemt. Los van de hoogte van de boete, die u aan de orde stelt, is de invoering van parkeermeters en blauwe zones er voor bedoeld om een einde te maken aan parkeerproblemen. In de meeste gemeenten geldt dat de gemeenteraden hiervoor spelregels hebben opgesteld om te voorkomen dat overal parkeerzones worden ingesteld. Dit is een bevoegdheid van gemeenten, omdat zij zelf het beste in samenspraak met bewoners, ondernemers, bezoekers de noodzaak tot verdere spelregels voor parkeren kunnen vaststellen. Mocht u dus bezwaren hebben tegen specifieke parkeerzones of regimes dan raad ik u aan om dit bij die gemeente aan de orde te stellen.
Nu heeft u een boete gekregen voor een verstreken parkeertijd in de blauwe zone, waar u begrip voor heeft. Waar voor u de schoen wringt is dat de hoogte van het bedrag niet in verhouding staat met bijvoorbeeld verkeersboetes die opgelegd worden wanneer mensen in gevaar gebracht worden. De VVD is het met u eens dat dit geen goede zaak is, omdat wij van mening zijn dat de boete meer in relatie tot de zwaarte van het vergrijp moet staan. Daarom hamert de VVD bijvoorbeeld vooral op het zwaarder straffen van zwaardere verkeersovertredingen tijdens de debatten in de Tweede Kamer. Er is een rare situatie ontstaan, waarbij onnodig claxonneren bijvoorbeeld zwaarder wordt bestraft dan het rijden onder invloed. We hebben hier ook aandacht voor gevraagd. Vorige week heeft VVD-minister Ard van der Steur naar aanleiding van onze oproep toegezegd dat het boetestelsel voor verkeersovertredingen op de schop genomen wordt en dat hij gaat kijken naar een fundamentele herijking van het boetegebouw. We zijn er dus nog niet, maar gaan absoluut aan de slag met uw signaal. Ik wil u nogmaals bedanken voor uw signaal en vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Antwoord van D66 (21/7/15, kamerlid Verhoeven)
Hartelijk dank voor uw bericht aan D66. Door omstandigheden zijn wij tot dusver niet in staat geweest uw bericht te beantwoorden. Onze excuses hiervoor. Ik begrijp dat u het zeer vervelend vindt dat u zo’n hoge boete heeft gekregen en dat u zich afvraagt wat het nut hiervan is. Wij hebben dit punt zeker op ons netvlies. D66 was vier jaar geleden samen met de PvdA, al bezig met een initiatief voor een oplopend boete systeem voor verkeersovertredingen. Helaas konden we hier geen meerderheid voor vinden. Nadien hebben wij dit onderwerp nog verschillende keren aangehaald. Helaas zonder resultaat tot op heden. Wat D66 betreft mogen boetes niet gebruikt worden om de staatskas te spekken, maar moeten ze het beoogde effect hebben. Wij blijven ons hiervoor inzetten. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van het CDA (5/6/15, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (5/6/15, kamerlid Hoogland)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

23 reacties


 1. ·

  Vandaag was ik ook aan de beurt.

  Gemeente Hoorn
  Wat een land is dit, echt de wereld op zijn kop. Het zijn zakkenvullers. Als je een moord pleegt sta je zo op straat, maar voor het vergeten te plaatsen van de blauwe kaart staat een boete van €95 + €9 admin kosten. Dit is echt te gek voor woorden. Het is een democratisch land, gelul is het allemaal.

  Goed bezig overheid en gemeente, ga vooral zo door 🙁
  Een volksopstand is komende.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *