Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Vraag aan het CDA, de PvdD en de VVD (14 oktober 2011, kamerlid Uitslag, kamerlid Thieme en kamerlid Venrooy)
In de wet maatschappelijke ondersteuning wordt gesteld in artikel 15 dat er een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een scootmobiel door de gemeente mag worden geheven. Geldt dit voor een nieuw vervoermiddel, omdat er gesproken wordt over drie jaar? Of ook voor middelen die uit een gemeentelijk depot […]
+ Antwoord VVD (15/11), PvdD (28/11), CDA (8/12)

Bestuurlijke Boete en Schuldsanering

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SGP en de SP (3 oktober 2011, kamerlid Smilde, kamerlid Spekman, kamerlid van der Staaij en kamerlid van Gerven)
Hoe kan iemand die van een uitkering leeft en uitkeringsbeslagen heeft, ooit van de bestuursrechtelijke boete afkomen (ingesteld bij niet betalen van basiszorgpremie)? Een boete die ondanks bezwaren en verzoeken geïnd blijft worden.
+ Antwoord PvdA (18/10), CDA (27/10), SGP (10/11) en Geen antwoord SP (3/1)

Nieuwe Drank- en Horecawet

Vraag aan de CU, D66, de PvdD en de SP (1 augustus 2011, kamerlid Voordewind, kamerlid Dijkstra, kamerlid Thieme en kamerlid Kooiman)
Wat is de juiste leeftijd momenteel waarop een jeugdige licht alcoholische drank mag kopen? Ik zie in winkels al dat de leeftijdsgrens die wordt gehanteerd is opgetrokken naar 20 jaar. Is dit al wettelijk geregeld?
+ Antwoord SP (3/8), CU (25/8), D66 (2/9) en Geen antwoord PvdD (1/11)

Chemische Bewerking Wiet

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (26 juli 2011, kamerlid Çörüz, kamerlid van der Ham, kamerlid Bouwmeester en kamerlid van der Steur)
Door de repressie op de softdrugs zijn vele criminelen in het circuit van de kweek gekomen. De laatste jaren bewerken ze de oogst voordat ze het gaan drogen met verscheidene dingen om nog meer winst te kunnen maken. Het is soms zo erg dat men van […]
+ Antwoord D66 (9/8) en Geen antwoord CDA (26/10), PvdA (26/10), VVD (26/10)

Zorg en PGB

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (10 juli 2011, kamerlid Uitslag, kamerlid Dijkstra, kamerlid Wolbert en kamerlid Venrooy)
Hoe willen de partijen het recht op zorg aan jongeren middels een PGB gaan garanderen of zijn zij ook voorstanders om jongeren met een psychiatrisch probleem gedwongen gesloten te laten plaatsen? Hoe is het mogelijk dat indicatie organen jeugdzorg en CIZ niet onafhankelijk zijn van overheid en verzekeraars?
+ Antwoord VVD (13/7), D66 (14/7) en Geen antwoord CDA (10/10), PvdA (10/10)

Verplichte Opname Verslaafde Minderjarige

Vraag aan het D66, GL, de PvdA en de SP (22 mei 2011, kamerlid Koser Kaya, kamerlid Voortman, kamerlid Bouwmeester en kamerlid Kooiman)
Kan er nu niet eindelijk iets worden gewijzigd in onze wetgeving? 25 jaar geleden raakte mijn broer verslaafd toen hij een jaar of 14,15 was. Mijn moeder zat met haar handen in het haar. “Hij moet zelf willen”, zeiden instanties […]
+ Antwoord SP (22/5), PvdA (23/5), D66 (8/6), GL (5/7)

Roken in Cafés

Vraag aan het CDA, GL, de PvdA en de VVD (16 januari 2011, kamerlid Uitslag, kamerlid Voortman, kamerlid Bouwmeester en kamerlid Mulder)
Waarom heeft minister Schippers het roken weer toe gestaan in 1-mans zaken. Ik weet dat hier misbruik van wordt gemaakt. Er wordt nu in steeds meer horeca gelegenheden gerookt, ook waar meer dan 1 werknemer werkt. De mensen waren er aan gewend dat er niet meer […]
+ Antwoord PvdA (25/1), CDA (9/2), VVD (10/2) en GL (3/3)