Taak Kamerleden

Vraag aan het CDA, de CU, de PvdA en de VVD (5 mei 2015, kamerlid Buma, kamerlid Slob, kamerlid Samsom en kamerlid Zijlstra)
Hoe is het mogelijk dat enkele Kamerleden regelmatig vertoeven in het buitenland, zoals nu weer met de heer Wilders? De Kamerleden worden gekozen om het vaderland te dienen en onze belangen te behartigen voor een veilig, vrij en goed vaderland. Dan hebben we het nog niet […]
+ Geen antwoord CDA (5/8), CU (5/8), PvdA (5/8), VVD (5/8)

Debatten Politiek

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (15 januari 2015, kamerlid Rog, kamerlid Jadnanansing, kamerlid Beertema en kamerlid Straus)
Ik ben 15 jaar en zeer geïnteresseerd in de politiek. Ik wil graag weten wat er gebeurt bij partijen en wat hun standpunten zijn. Ik ga er van uit dat ik niet de enige ben. Wat precies de standpunten zijn van partijen hoor je alleen wanneer iets uit de hand loopt of niet gaat zoals het hoort te gaan. Daarom vroeg ik mij af waarom […]
+ Antwoord CDA (15/1) en Geen antwoord PvdA (15/4), PVV (15/4), VVD (15/4)

Crisis en Nederland Eerst

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (25 september 2014, kamerlid Pechtold, kamerlid Samsom, kamerlid Roemer en kamerlid Zijlstra)
Hoe is het mogelijk nu Nederland zelf al een aantal jaren in de crisis zit en er nog steeds geld wordt uitgegeven aan ontwikkelingshulp, Griekenland en dat het aantal asielzoekers blijft oplopen. Ik heb asielzoekers gezien met een verblijf in een hotel, omdat daarvoor […]
+ Antwoord D66 (14/10) en Geen antwoord PvdA (25/12), SP (25/12), VVD (25/12)

Standpunten Verkiezingen

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (7 september 2014, kamerlid Pechtold, kamerlid Samsom, kamerlid Wilders en kamerlid Zijlstra)
Het is mij erg opgevallen dat tijdens verkiezings perioden de meeste partijen erg goede standpunten hebben en alle partijen zeggen dat ze aan die standpunten willen werken zolang ze verkozen worden door de burger. Maar na de verkiezingen is er geen enkel standpunt ter sprake gekomen en zijn er […]
+ Antwoord D66 (10/9) en Geen antwoord PvdA (7/12), PVV (7/12), VVD (7/12)

Stemmen met Italiaans Paspoort

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (2 mei 2014, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Fokke, kamerlid Bosma en kamerlid Taverne)
Ik ben geboren en getogen in Nederland, maar in het bezit van een Italiaans paspoort. Mijn vader komt namelijk uit Italië. Mijn vraag is, waarom mag ik in Nederland niet stemmen voor het Europees Parlement en voor de landelijke politiek? Wij zijn toch één Europa, of […]
+ Antwoord VVD (7/5), PvdA (4/6) en Geen antwoord CDA (2/8), PVV (2/8)

Referendum over Vraagde2eKamer

Referendum over de rol van de website Vraagde2eKamer
Naar aanleiding van het doorzenden van een vraag van een vraagsteller aan de woordvoerder (voor het betreffende onderwerp) van een van de elf politieke partijen en de reactie daarop van het kamerlid, wil ik langs deze weg de kiezers vragen om aan te geven wat zij vinden van de onderstaande reactie van het kamerlid en de huidige rol van de website Vraagde2ekamer. […]

Tafel van de Griffier

Vraag aan de kamervoorzitter (5 januari 2014, kamervoorzitter van Miltenburg)
Ik ben blij dat u heeft besloten om als voorzitter van de Tweede Kamer aan te blijven. Kunt u dan ook meteen een keuze maken ten aanzien van de religieuze boeken op de tafel van de griffier? Of u haalt de boeken weg of u voegt een aantal toe, zoals de torah en de bhagavad gita. Gelijke monniken en dus ook gelijke kappen. In het laatste geval zal […]
+ Antwoord kamervoorzitter (14/1)

Mobiele Telefoons in de Tweede Kamer

Vraag aan de PvdA (27 april 2012, kamervoorzitter Verbeet)
Het is mij opgevallen dat meer en meer tweede kamer leden tijdens de debatten druk bezig zijn met hun mobiele telefoon. Dit zijn de mensen die ons land besturen, dit zijn de mensen die beslissingen nemen die verregaande invloed kunnen hebben in het dagelijks leven van elke Nederlander en dit zijn de mensen die ons land […]
+ Antwoord PvdA (3/5)