Beslagverbod en Beslagrecht

beslagverbod
Vraag aan het CDA, GL, de PvdA en de VVD (27 januari 2018, kamerlid Peters, kamerlid Voortman, kamerlid van Dijk en kamerlid de Lange)
Ik ben student aan de opleiding sociaal juridische dienstverlening aan de hogeschool Utrecht en voor mijn afstuderen moet ik onder andere een rechtsvergelijking met een ander land doen. Voor deze rechtsvergelijking had ik het onderwerp beslagverboden gekozen. Toen ik me ging inlezen in dit onderwerp bleek tot mijn verbazing dat de wettekst (art. 477 en 478 Rv) behorende tot de beslagverboden sinds het ontstaan er van in 1838 nauwelijks is aangepast en daardoor niet meer voldoet aan de huidige tijd. Dit heeft tot gevolgen dat goederen die we nu als eerste levensbehoeften zien, zoals appratuur ter bereiding en bewaring van voedsel, verwarmingsapparatuur en wasmachine niet zijn opgenomen. Dit terwijl er wel goederen (de eene koe, of twee zwijnen, of twee geiten of vier schapen) uit de beslagverboden zijn gehaald, omdat ze niet meer tot de eerste levensbehoefte behoren. Ik vind dit zeer vreemd, omdat de beslagverboden juist ooit zijn ontstaan om de eerste levensbehoefte veilig te stellen van beslaglegging. Wat na mijn mening en ook blijkend uit het onderzoek ‘Herziening van het beslagverbod roerende zaken’: Een achterhaalde regeling bij de tijd gebracht door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders niet meer gebeurd. Het laat mensen nu in een leeg huis achter.
Als ik wat verder onderzoek doe naar het onderwerp zie ik dat er wel ooit de wet ‘Modernisering beslagverbod roerende zaken’ opengesteld is voor internet consultatie. Ik helemaal blij dat de overheid het toch heeft opgepikt en stappen heeft gezet naar modernisering van de beslagverboden. Maar als ik dan naar de beoogde ingangsdatum kijk zie ik dat deze op 1 januari 2018 staat. Nou het is inmiddels al 1 januari 2018 geweest. Nu was dit een beoogde ingangsdatum en snap ik ook dat deze om allerlei reden niet gehaald kan zijn. Maar als ik dan verder ga zoeken naar wat er inmiddels dan is geworden van deze wet en wat de nieuwe beoogde ingangsdatum is stuit ik enkel op artikelen van advocaten en gerechtsdeurwaarders die zich afvragen wat er met deze wet is gebeurd. Want sinds de sluiting van de internet consulatie op 15 maart 2015 heeft niemand er iets meer van gehoord en is het beslagverbod ook niet of nauwelijks meer besproken door de ministeries en de tweede kamer in het openbaar.
De politiek heeft zijn mond vol over het bestrijden van armoede, maar een wetvoorstel (wetswijziging) die geschreven is aan de hand van een uitgebreid onderzoek en moet helpen bij het bestrijden van armoede en er weer voor zorgt dat de dit stukje wet weer doet waar het ooit voor bedoeld was laten ze in de la liggen en wordt niet behandelt. Wordt het geen tijd dat dit wetvoorstel (wijziging) niet eens uit de la wordt gehaald en in behandeling wordt genomen?

Ter Info: Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Veiligheid en Justitie over de rechterlijke uitspraak dat een schuldeiser een rekening niet volledig mag plukken (ingezonden 3 oktober 2017).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *