Recht of Onrecht

Vraag aan het CDA, de PVV, de SP en de VVD (10 februari 2012, kamerlid Çörüz, kamerlid Bontes, kamerlid Roemer en kamerlid van der Steur)
Een klein halfjaar geleden heeft de kantonrechter in Delft een uitspraak gedaan die mij het schaamrood deed verschijnen! Wij zijn opgelicht door een aannemer voor € 12.800. De aannemer vertelde in het bijzijn van de onderaannemer dat hij met de werkzaamheden moest stoppen […]
+ Antwoord PVV (6/3) en Geen antwoord CDA (10/5), SP (10/5), VVD (10/5)

NS in de Sneeuw

Vraag aan de VVD (8 februari 2012, kamerlid Aptroot)
De enorme chaos op het spoor op vrijdag 3 februari kan niemand ontgaan zijn. Voor de zoveelste keer, zou het weer voor falende dienstverlening zorgen. Niet de infrastructuur, maar de communicatie zou in dit geval […]
+ Geen antwoord VVD (8/5)

Ramskop in het Torentje

Vraag aan de CU, D66, de PvdD en de SP (7 februari 2012, kamerlid Voordewind, kamerlid van der Ham, kamerlid Ouwehand en kamerlid van Dijk)
Een groep mensen zou graag meer weten over de herkomst en betekenis van de ‘ramskop’ hangende in het ‘torentje’ zoals getoond in de video “premier Rutte in het Haagse torentje. Wat is de achtergrond van […]
+ Geen antwoord CU(7/5), D66(7/5), PvdD(7/5), SP(7/5)

Aanpassing Contract Verlenging

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (6 februari 2012, kamerlid Hamer, kamerlid de Jong, kamerlid Roemer en kamerlid Huizing)
Sinds 2009 heb ik bij een inburgeringsinstantie in Den Haag als taaltrainer en consulent inburgering met veel plezier kunnen werken. Afgelopen december 2011 heb ik met pijn in mijn hart afscheid moeten nemen, omdat zij mij geen vast contract konden aanbieden. En nu […]
+ Antwoord VVD (7/3), SP (7/3) en Geen antwoord PvdA (6/5), PVV (6/5)

Huisvesting Buitenlandse Werknemers

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de SP (5 februari 2012, kamerlid van Bochove, kamerlid Monasch, kamerlid Lucassen en kamerlid Karabulut)
Wij wonen in een klein dorp in Flevoland in een straat waar deels huurwoningen en deels koopwoningen zijn. Wij wonen hier vanaf 1999 waarvan tot 2008 met veel plezier. In 2008 werd het huis naast ons gekocht door een Nederlands bedrijf die er een aantal van hun Poolse werknemers in liet wonen. Al snel ontstonden er […]
+ Antwoord CDA (7/2) en Geen antwoord PvdA (5/5), PVV (5/5), SP (5/5)

Hypotheekrenteaftrek en Belasting

Vraag aan D66, GL, de PVV en de VVD (2 februari 2012, kamerlid Verhoeven, kamerlid Braakhuis, kamerlid van Vliet en kamerlid Neppérus)
Ik denk dat het de meeste mensen niet interesseert of de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. Als ze elke maand maar nagenoeg hetzelfde netto overhouden. Waarom wordt de hypotheekrenteaftrek niet afgeschaft en omgezet in lagere belastingschijven? De voordelen kunnen zijn […]
+ Geen antwoord D66 (2/5), GL (2/5), PVV (2/5), VVD (2/5)

Naamswijziging Kind

Vraag aan het CDA, de PvdA en de PVV (1 februari 2012, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Recourt en kamerlid Dille)
Hoe is het mogelijk dat ik bij een aanvraag naamswijziging bij de dienst Justis voor mijn twee kinderen alleen een kind toezegging krijgt, omdat de vader niet een bepaalde periode voor het kind heeft gezorgd die wettelijk is vastgesteld. De vader van het oudste kind heeft tot zijn derde levensjaar gezorgd en de jaren daarna nog nooit de zorg gedragen […]
+ Geen antwoord CDA (1/5), PvdA (1/5), PVV (1/5)