Sluiting Aviodrome Lelystad

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (30 december 2011, kamerlid van der Werf, kamerlid van der Ham, kamerlid Klijnsma en kamerlid de Liefde)
Het Aviodrome in Lelystad is failliet. Een museum dat tot nog toe zonder subsidie heeft gewerkt. Een museum dat het historisch erfgoed van de luchtvaart beheerd (al meer dan 50 jaar), inclusief bibliotheek. Vele scholen brengen jaarlijks een bezoek aan het museum om […]
+ Antwoord PvdA (31/12), CDA (4/1), VVD (10/1) en Geen antwoord D66 (30/3)

AOW en Pensioenen

Vraag aan de SP (29 december 2011, kamerlid Roemer)
Waarom moeten de mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen (65+) boeten voor mijn inziens wanbeleid van de Haagse bewindslieden? Deze mensen zijn zo weerloos. Wij kunnen niet staken. Wij hebben wel 45 jaar ervoor gewerkt en betaald.
+ Antwoord SP (30/1)

Stimulering Aflossing Hypotheek

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (22 december 2011, kamerlid van Bochove, kamerlid Monasch, kamerlid Lucassen en kamerlid de Boer)
Wat zou er gebeuren als er een lager belasting percentage geheven wordt over (eindejaars)bonus/13e maand als deze gebruikt wordt om de hypotheek af te lossen? Het mes snijdt dan aan twee kanten. Mensen houden netto meer over van hun bonus, hypotheek wordt hiermee verlaagd, lagere rente […]
+ Antwoord CDA (22/12), VVD (22/12) en Geen antwoord PvdA (22/3), PVV (22/3)

Tegemoetkoming Chronisch Zieken

Vraag aan het CDA, D66, de PVV en de VVD (22 december 2011, kamerlid Smilde, kamerlid Dijkstra, kamerlid Gerbrands en kamerlid Mulder)
+ Antwoord VVD (1/2) en Geen antwoord CDA (22/3), D66 (22/3), PVV (22/3)

Vraag aan het CDA, D66, GL en de PvdA (2 oktober 2011, kamerlid Smilde, kamerlid Dijkstra, kamerlid Voortman en kamerlid Klijnsma)
+ Antwoord GL (4/10) en Geen antwoord CDA (2/1), D66 (2/1), PvdA (2/1)

Verhogen Snelheid naar 130

Vraag aan het CDA, de PVV, de SP en de VVD (22 december 2011, kamerlid de Rouwe, kamerlid de Jong, kamerlid Bashir en kamerlid Aptroot)
Wat is uw belangrijkste reden voor het willen verhogen van de snelheid naar 130km per uur op de Nederlandse snelwegen? Hoe wegen de door u beoogde voordelen op tegen de nadelen? Ik denk dan vooral aan de toename van de luchtvervuiling, die we nu juist toch zo hard met z’n allen […]
+ Antwoord SP (22/12), CDA (7/2) en Geen antwoord PVV (22/3), VVD (22/3)

Sociale Zekerheid en KvK

Vraag aan D66, de PvdD, de SGP en de VVD (19 december 2011, kamerlid Koser Kaya, kamerlid Ouwehand, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Azmani)
Een tijdje geleden ben ik ergens tegenaan gelopen wat ik echt niet begrijpen kan. Ik wou graag naast mijn huidige werkzaamheden een beetje bij klussen, echter wou ik het allemaal correct aanpakken, kvk nummer, btw nummer, u weet wel alles wit en netjes. De doelstelling was […]
+ Antwoord SGP (9/1), PvdD (26/1) en Geen antwoord D66 (19/3), VVD (19/3)

Kopie Identiteitsbewijs Afgeven

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PvdD, de PVV en de VVD (17 december 2011, kamerlid Çörüz, kamerlid Marcouch, kamerlid Ouwehand, kamerlid Elissen en kamerlid van der Steur)
Ik werk in de bouw sector (klein metaal) zonwering. Ik moet me bij het betreden van alle bouwwerken in Nederland kunnen legitimeren en in heel veel gevallen moet ik een kopie van mijn paspoort achter laten (alle bouwvakkers trouwens). Mijn werkgever en de bouwondernemingen hebben hier namelijk […]
+ Antwoord PvdA (20/12), PVV (22/12) en Geen antwoord CDA (17/3), PvdD (17/3), VVD (17/3)

Beleid Kredietverstrekker

Vraag aan het CDA, de CU, D66 en de PvdA (16 december 2011, kamerlid Blanksma, kamerlid Schouten, kamerlid Koolmees en kamerlid Plasterk)
Onze dochter (28 jaar) heeft via haar creditcard veel meer dan de toegestane €1.000 opgenomen. Zij is psychiatrisch patiënte en staat onder medische en psychiatrische begeleiding en geniet budgetondersteuning van de stadsbank. Bij de eerste overschrijding is er bericht gekomen dat de limiet was overschreden […]
+ Antwoord CDA (17/1) en Geen antwoord CU (16/3), D66 (16/3), PvdA (16/3)

Gouden Gids en Telecomwet

Vraag aan het CDA, D66, GL en de SP (12 december 2011, kamerlid Koppejan, kamerlid Verhoeven, kamerlid Braakhuis en kamerlid Roemer)
Ongeveer alle Nederlandse bedrijven en gezinnen krijgen elk jaar twee gouden gidsen in de brievenbus. Daarvan verdwijnen er een paar miljoen in de vuilnisbak of gaan direct naar het oud papier. Bijna iedereen heeft internet tegenwoordig. Schijnbaar is het verplicht en staat het in de Telecomwet […]
+ Antwoord GL (20/12), CDA (1/2) en Geen antwoord D66 (12/3), SP (12/3)

Effect Verlaging Huurtoeslag

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SGP en de VVD (11 december 2011, kamerlid van Bochove, kamerlid Monasch, kamerlid van der Staaij en kamerlid de Boer)
Er is aangekondigd dat er bezuinigd gaat worden op de huurtoeslag en dat men er gemiddeld zo,n 160-200 euro per jaar op achteruit zou gaan. Nu heb ik bericht gehad van de huurtoeslag dat mijn toeslag is verlaagd met 20 euro, terwijl de huur met 10 euro is verhoogd .Dit is totaal 30 euro verhoging per maand en […]
+ Antwoord VVD (11/12), SGP (9/1), PvdA (12/2), CDA (15/2)

Verhoging Belastingdruk

Vraag aan GL, de PvdD en de VVD (kamerlid Braakhuis, kamerlid Ouwehand en kamerlid Neppérus)
Waarom wordt zelfs nu met de nieuwe noodzakelijke bezuinigingsgolf niet overwogen om de inkomstenbelasting van alle Nederlanders (inclusief uitkeringsgerechtigden) te verhogen? Hiermee bereiken we een rechtvaardige verdeling van de noodzakelijke lastenverzwaring en wordt ook een appèl gedaan op […]
+ Antwoord GL (14/12), VVD (15/12), PvdD (18/1)

Onjuiste Informatie Rijksoverheid

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SGP en de VVD (9 december 2011, kamerlid Koopmans, kamerlid Heijnen, kamerlid van der Staaij en kamerlid Neppérus)
Mag de rijksoverheid (bijvoorbeeld de Belastingdienst) onvolledige of valse voorlichting geven op haar voorlichtingen website en het nadien in hun voordeel veranderen, zodat de burger erdoor benadeeld wordt?
+ Antwoord (12/12), CDA (13/12), SGP (10/2), PvdA (10/2)

Stoppen Kinderbijslag

Vraag aan het CDA, GL, de PvdA en de PVV (6 december 2011, kamerlid van Hijum, kamerlid van Gent, kamerlid Hamer en kamerlid van den Besselaar)
Waarom stopt het kabinet de export van kinderbijslag en kindgebonden budget naar landen buiten de Europese Unie in 2014 en niet in 2012? Wij moeten toch ook bezuinigen! Naar ons word toch ook niet gekeken of we dat wel kunnen of niet.
+ Antwoord CDA (11/12), GL (13/12) en Geen antwoord PvdA (6/3), PVV (6/3)